Georg Jonsson 1923-2011
     
           
På Östra Bondetorp utanför Nybro växte han upp på ett litet ställe, som hade fyra kor och häst. När han slutat skolan och musklerna hade vuxit till sig under skjortärmarna blev han dräng i Flerohopp för 30 kronor i månaden. Det var 1938 och i den la'gårn fanns tre hästar att välja mellan och 10-15 kor att mjölka morgon och kväll. Till det hade han hjälp av piga och husmor, men vid körslorna på fält och i skog fick han själv hålla i tömmarna.

Georg lärde sig bonderiet, körde tvebett framför plog och harv, men så kom värnplikten emellan. Arton månader, varav sex vid norska gränsen i Värmland, var ett sinksamt avbrott. Men minnena från den insatsen är på något vis roliga att bära med sig. Den meste samarbetspartnern var landsfiskalen i Arvika, där tågen med tyskar kom och gick mellan länderna.

Resten av fyrtiotalet och en bit in i femtiotalet körde han lastbil i Nybro, men skogskörning lockade honom att arrendera Lilla Bökås under Lessebo bruk. Där var också utrymme för några kor och en häst. Den var hans ende dragare till en början, men Georg såg en framtid i timmerhanteringen och skaffade efter hand flera hästar, anställde folk och hade dessutom praktikanter under skoglig utbildning. Som mest hade han tio hästar, av vilka fem alltid var i arbete. Han födde upp och tämjde dem, gärna nordsvenska, som han korsade med ardenner. De blev bäst tyckte Georg.

Ibland köpte Georg hästar på I 11, och gjorde upp affären med legendariske Stall-Nisse.Tusen spänn kostade dom i regel. Han cyklade dit och körde den hem i löstöm.
För uppdrag i bolagets skogar, byggde Georg en släp för fem hästar för transport till och från hyggena. Timret lastades på och av för hand, innan griplastaren kom. 1969, efter "septemberstormen", bildade Georg Hovmantorps Skogstransporter AB. Ett par år tidigare hade han slutat köra med sina 10 hästar efter att ha införskaffat en Blondin från Rottne, ett år senare ännu en och ytterligare ett år senare - alltså 1969 - 6 st till!
 

1959 köpte Georg fastigheten Lilla Bökås av dåvarande Klippan AB. Genom åren har mycket förändrats både ute och inne.
 

Lerduveskytten 1967
 
 

Storviltjägaren 1966

Georg i en paus, 1960